Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

SPT 16 POWER

 

Charakteristika a popis stroje:

Soustružnický poloautomat SPT 16 POWER je určen pro obrábění tvarově složitých součástí hřídelových mezi příslušným upínačem na vřetenu a koníkem, nebo součástí přírubových upínaných letmo ve sklíčidle. S použitím zvláštního příslušenství je možno obrábět i složité součásti z tyče. Kromě soustružení povrchových, čelních a vnitřních ploch válcových, kuželových a kulových lze na stroji vrtat, vyvrtávat a soustružit otvory a řezat povrchové i vnitřní závity a to i mimo osu soustružení (záleží na vybavení stroje)

Stroj je předurčen k výhodnému využití v kusové nebo malosériové výrobě a to buď v nasazení do výroby jednotlivě nebo i skupinově. Při vhodném uspořádání a eventuelním doplnění manipulačním zařízením postačí k obsluze i několika strojů jeden pracovník.

Se strojem je dodáván CNC řídící systém, který s využitím podprogramů přímo na stroji podle skutečných technologických podmínek. V automatickém cyklu jsou řídícím systémem ovládány veškeré hlavní a pomocné funkce stroje. Jsou to pohyby nástrojů ve směru osy Z (osa vřetena) a ve směru osy X (kolmo na osu vřetena), dále např. otáčky vřetena, posuvy, rychloposuvy, natáčení nástrojových hlav a další pomocné funkce.

Stroj je řešen v tzv. transportním provedení. To znamená, že veškeré strojní a elektrosoučásti tvoří jeden kompletní celek, jehož vnější tvar je z velké části ohraničen snímatelnými kryty. Účelně je zakrytován i pracovní prostor, takže pracovník u stroje je dobře chráněn proti odlétajícím třískám a chladící kapalině. Přední kryt je přesuvný, opatřený oknem z bezpečnostního tvrzeného skla pro možnost pozorování procesu obrábění.

Svislé uspořádání lože a suportu poskytuje dobrý přístup do pracovního prostoru stroje. Usnadňuje vkládání a vyjímání obrobků, výměnu nástrojů a zajišťuje dobrý odpad třísek do případného vynášecího dopravníku.

Vřeteno je poháněno asynchronním motorem přes modernizovanou rychlostní skříň (záleží na vybavení stroje). Regulací motoru je umožněno řízení příslušného rozsahu otáček a kroutícího momentu, který vyhovuje vysokým požadavkům jak na náročné soustružnické operace, tak i na operace pro vrtání, vyvrtávání a vysoustružování otvorů. Na stroji lze využít, zvláště u přírubové práce, obrábění konstantní řeznou rychlostí.

            Pohyby suportu a saní ve směru osy X a Z jsou odvozeny od elektrických servopohonů přes jednoduchou převodovku kuličkovými šrouby. Vysokou přesnost najíždění souřadnic zajišťuje předepnutá matice kuličkových šroubů a vlastní uložení kuličkových šroubů.

           Support je osazen dvěma nástrojovými hlavami, horní Baruffaldi ovládaná elektricky a dolní původní ovládaná elektro-hydraulicky, s vodorovnou osou otáčení. Horní nástrojová hlava je určena hlavně pro upínání držáků s nástroji pro vnitřní soustružení a vrtání.

Do dolní nástrojové hlavy se upínají převážně nože pro povrchové soustružení. Konstrukce nástrojových hlav umožňuje použít při obrábění hřídelových a přírubových součástí až 13 různých nástrojů (při obrábění z tyče je v jedné poloze horní nástrojové hlavy uloženo zařízení pro podávání resp. vytahování materiálu).Všechny rychle vyměnitelné nástroje se předseřizují v seřizovacím přípravku. Pro tento účel jsou nože opatřeny seřizovacími šrouby pro podélné a příčné ustavení. Pracovní cyklus natáčení nástrojových hlav sestává z uvolnění, natočení do další polohy a upnutí. Přesné ustavení hlavy po upnutí je zajištěno čelními zubovými spojkami, které se spojí tlakem  hydraulického oleje nebo u nástrojové hlavy Barufaldi stlačeným vzduchem.

Vysouvání pinoly koníku s regulací přítlačné síly i automatické zpevnění tělesa koníku na loží je řešeno hydraulicky. Přesouvání koníku po loži se provádí pomocí saní a je možno ho i naprogramovat.

Zdrojem tlakového oleje pro hydraulické obvody je hydraulický agregát. Olej je čištěn plnoprůtokovým filtrem.

Technické parametry:

 

 

Pracovní rozsah

 

 

Geometrická pracovní přesnost

 

ISO13041

Oběžný průměr nad ložem

mm

360

Oběžný průměr nad příčným suportem

mm

160

Maximální obráběný průměr

mm

240

Standardní průměr obrábění

mm

200

Max. délka obrobku s obrobenými čely

mm

500

Vzdálenost hrotů

mm

600

Pracovní vřeteno

 

 

Přední konec vřetena (DIN 55026)

 

MORSE 6

Vrtání vřetene

mm

50

Upínací sklíčidlo 5000 ot/min.

mm

SSC210

Max. průměr při obrábění z tyče

mm

40

Výkon motoru S2 (30min)

kW

39

Max. na vřetenu

Nm

2500

Rozsah otáček vřetena

ot/min

100 - 5000

Polohování vřetene

º

0,5

Osa X

 

 

Max. zdvih

mm

275

Rychloposuv

m/min

20

Max. posuvná síla

kN

17,9

Přesnost opakovaného najetí dle VDI/DGQ 3441

mm

0,005

Osa Z

 

 

Max. zdvih

mm

550

Rychloposuv

m/min

22

Max. posuvná síla

kN

25

Přesnost opakovaného najetí dle VDI/DGQ 3441

mm

0,01

Nástrojová hlava T1

 

 

   Hydraulická

poloh

5

   Průřez nože

mm

25 x 25

Nástrojová hlava BARUFFALDI T2

 

 

Počet poloh

 

8

Průměr upínacího čepu držáků nástr. DIN 69880

mm

30

Max. otáčky vřetena C2

ot/min

4500

Mn výkon S3 - 40% 10 min

Nm/kW

25/5

Čas točení do nejvzdálenější polohy

sec.

0,8

Koník

 

 

Průměr pinoly

mm

100

Kužel v pinole

 

MORSE 3

Zdvih pinole

mm

130

Max. přítlačná síla

kN

11,6

Rozměry stroje

 

 

Délka x šířka x výška

mm

3200x1250 x 187

Hmotnost

kg

4200