Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

SW BA 18

SW BA 18 – Jedná se o celkovou přestavbu stroje, z frézovacího centra na jednoúčelový vrtací a závitovací stroj pro z automatizování výroby. Došlo k přidání vřetenových jednotek, otočného stolu a vrtacích přípravků.  Zakládání dílců provádí robot.

Základem jednoúčelového vyvrtávacího a závitovacího stroje je stroj SW BA-18-2.Na základech je umístěna deska, na které jsou přimontovány čtyři obráběcí jednotky a otočný stůl. Tyto jednotky jsou rozmístěny okolo otočného stolu, který má čtyři pevné polohy s aretací. Otočný stůl je rozdělen do čtyř od sebe oddělených pozic. Tři pozice slouží vždy k vrtání-závitování a čtvrtá pozice slouží k výměně (upínání) dílců. Na každé pozici jsou umístěny dvě hydraulické upínky a dva hydraulické dorazy pro umístění obrobku. Obrobek je usazen na dorazové kolíky a přitlačen hydraulickým dorazem, poté dojde k jeho upnutí hydraulickou upínkou. 

Součástí vyvrtávacího stroje je též vzduchové a vodní hospodářství. Vodní hospodářství je umístěno na dopravníku třísek (nízký tlak) a na přídavné nádrži (vysoký tlak). Chlazení je uzpůsobeno pro používání dvou typů chlazení a to vysokotlakého (chlazení středem nástroje) a nízkotlakého (vnější oplach).

Přívod vzduchu je umístěn na zadní straně stroje. Vzduch slouží k ofukování kuželové dutiny ve vřetenu a k udržení přetlaku ve vrtacích a závitovacích jednotkách SUHNER.

Stroj je řízený systémem Siemens S 840 D sl. Posuvy os jsou řízeny servopohony Siemens, vřeteno je poháněno asynchronním motorem Siemens.  Napájení servopohonů a vřetene je z rekuperačního napájecího modulu Siemens.