Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

Weiler Primus s koníkem

Tento stroj je určen pro obrábění přírub, hřídelí a s přídavným zařízením může pracovat i z tyče. Nové řízení a aplikace moderních prvků posunuje tento stroj do oblasti výkonných strojů. Zanedbatelné nejsou ani možnosti spec. programování pomocí cyklů, volné kontury, širokého využití korekcí s možností tvorby vlastních podprogramů s grafickou podporou a simulací. U stroje se změnily rozhodující parametry jako je zvýšení otáček vřetene, rychlosti posuvů, ale zachováváme možnost použití všeho příslušenství jako u původního stroje. Důvodem zachování stejného příslušenství držáku, unašečů atd. byla poměrně vysoká cena nutná k vybavení nových strojů. Zákazníkovi se tímto dostává moderní stroj. s velkou dynamikou výroby, programování, které zaručuje aplikace soudobých novinek výrobců pohonů a řídících systémů s možností využívat svoje technologické zkušenosti získané na předešlých typech tohoto stroje.

 
Rozsah opravy
·      řídící systém výměnou za Siemens
·      koník - přetěsnění, podložení, přezkoušení, výměna ložisek      

revolverová hlava 4 polohy - oprava výměna vadných částí
·      vřeteno včetně uložení bude opraveno, ložiska, přebroušení                             
·      mazací systém bude opraven dle stavu, případné vadné

neopravitelné díly vyměněny                               
·      chladící systém bude opraven do původního stavu
·      hydraulický rozvod a agregát budou opraveny, případné

vadné neopravitelné díly budou vyměněny                                
·      upínací válec bude přetěsněn,případné vadné neopravitelné

díly budou vyměněny                                                      
·      kuličkové šrouby budou  opraveny nebo vyměněny                                          
·      vodící plochy pro obě osy budou přebroušeny a nově podlepeny

kluznou hmotou (TIRCIT nebo obdobná hmota)           
·      podle protokolu výrobce bude provedena egalizace stroje         
·      stroj bude opatřen novým lakem odstínu  světle šedý                            
·      revize hlavního pohonu vřetene nebo výměna                            
·      elektroinstalace ve stroji bude nově provedena     
       (výměna vodičů, hadic)                                                              
·      celková oprava pohonů os
·      výměna odměřování
·      vyměněna  nebo oprava krytů a skel ,oprava krytování vedení obou os
·      elektrodokumentace k provedených změnám
·      dokumentace k ovládání řídícího systému