Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

OPRAVY STROJŮ A ZPRACOVÁNÍ CE PRO STÁVAJÍCÍ STROJE

Základním požadavkem je  směrnice EU 2006/42/ES  a navazující příslušné normy

Tato bezpečnostní norma zahrnuje v sobě systém dodržování bezpečnostních předpisů s ohledem na jejich bezpečné používání, včetně okolních zařízení s předpokladem zajištění bezpečnosti obsluhy.
Naše firma je schopna vypracovat „ES"  „CE" a posoudit  vlivy jak na člověka, tak na prostředí z pohledu zákona EU 2006/42/ES.

Bezpečnost na strojních zařízeních lze zvýšit aplikací bezpečnostních prvků , doplněním krytování a vylepšením designu stroje.
Příklad posouzení a doplnění na speciální frézce na panty, kde je jasně viditelná aplikace na starém stroji o doplnění o bezpečnostní prvky.

Frézka  po modernizaci                             Původní frézka před modernizací