Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

MODERNIZACE STROJŮ

Modernizace a opravy starších strojů

Co se staršími stroji? Generálkovat, modernizovat nebo vyřadit.

V současné době se touto otázkou zabývají firmy stále častěji. Následující řádky by měly pomoci najít tu správnou odpověď a přiblížit i vhodné řešení. Není totiž výhodné nechat všechny stroje modernizovat nebo na nich provést generální či střední opravu.
Postup při výběru stroje k modernizaci

Při rozhodování o využití stávajícího strojního parku je třeba:

1.    Vybrat stroje, které by technologicky vyhovovaly výhledům ve výrobě firmy

V úvahu připadají následující možnosti:

A)    Konvenční stroje (soustruh, frézka, vyvrtávačka)
     - Generální oprava – zvýšení spolehlivosti a přesnosti
     - Celková oprava – modernizace pohonů a odměřování
     - Modernizace – přestavba na jednoduchý NC stroj (křížový suport atd.)
     - Speciální úprava stroje

B)    Numericky řízené stroje
     - Generální oprava mechanických částí – Zvýšeni přesnosti a mechanické spolehlivosti stroje
     - Celková oprava elektroinstalace, výměna řídícího systému, pohonů, odměřování – zvýšení konfortu obsluhy, přesnosti a spolehlivosti
     - Celková oprava mechanických částí  elektroinstalace a řízení (pohonů, odměřování, systému)
     - Oprava včetně modernizace podskupin vřeteníků, pohonů, převodů, mazání a odměřování – rozšíření výrobních možností stroje
     - Modernizace celého stroje na stávající základnu - s využitím vystárlé litiny pro zvýšení přesnost modernizovaného stroje s ohledem na již vyzkoušené technologie a příslušenství
        ke stávajícímu stroji, zvýšení výkonu, přesnosti a komfortu programování
    - Doplnění strojů o manipulátory a roboty

2.    Stanovisko technologické možnosti
POZOR, ne vždy je cena při výběru firmy rozhodujícím faktorem, je tedy nutné brát ohled i na technické řešení provedení opravy a modernizace sroje.

3.    Ekonomické zhodnocení opravy. 
Před tímto krokem je třeba si zjistit ekonomickou výnosnost stroje s ohledem na cenu opravy, která bývá o 1/3 až o 1/2 levnější než nový stroj. Následně porovnat parametry nových strojů se stroji opravenými a modernizovanými s ohledem na použitou technologii výroby a porovnat výkonnost s cenovým rozdílem. Nelze přehlédnout ani velmi nízké náklady na koupi nového příslušenství z důvodu použití původního příslušenství, které bylo užíváno. Náklady na převod programů a technologii obráběných dílů jsou taktéž minimální, což velmi snižuje seřizovací časy. Při pohledu na údržbu strojů lze předpokládat minimální náklady na školení údržby z důvodu znalosti stroje z předchozích let.

Co říci závěrem?  Snad jen to, že stroj po opravě může sloužit svému majiteli produktivně za nižší cenu. Na jeho opravu není třeba nikterak zatěžovat přírodu vysoce energeticky náročnými operacemi a ovzduší exhalacemi ze sléváren. Firma S.O.S. DIFAK, s.r.o se zabývá opravami více jak 24 let. Modernizovala a opravila stovky strojů, které slouží svým majitelům, což je i přímý důkaz, že modernizace a opravy obráběcích strojů jsou důležitou součástí světového strojírenství.