Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

KONTROLA A PŘEMĚŘENÍ STROJŮ NA PROTOKOL PŘESNOSTI DLE VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE

Pro ověření správné funkce Vašich obráběcích strojů doporučujeme provádět všechna měření, která výrobce stroje stanovil. Naše firma má zpracován řád a způsob měření obráběcích strojů. Základní měření vycházejí z protokolů přesnosti výrobců obráběcích strojů s použitím studií Dr.Ing. G. Schlesingera.

Po přeměření stroje je vystaven protokol přesnosti s udáním tolerancí daných odchylek, způsobu měření a soupisu použitých měřidel. Všechna měření jsou prováděna dle platných ČSN a EN.

Klasická měření geometrie doplňujeme měřením metodou Ballbar Renishaw, kdy při současném pohybu numerických os (kruhová interpolace) lze komplexně vyhodnotit chování mechanismů a pohonů (přesnost, vůle, kolmost os, dynamiku pohonů při rozjezdu z nulové rychlosti). Tato měření lze provádět při libovolných posuvech, lze tak řešit problémy za reálných podmínek. K měřením dodáváme počítačem zpracované protokoly dle metodiky firmy Renishaw.

 

Další ještě přesnější měření provádíme laserem ML 10 GOLD Standard., který nám umožňuje velmi přesné stanovení délkových, rovinných a úhlových os. Toto měření umožňuje přeměření velkých strojů s přesnostmi na tisíciny mm.

Vyvážení rotačních celků až do váhy 350 kg