Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

WKV 100

Souřadnicová vyvrtávačka
Provádíme opravy elektroinstalace, modernizace pohonů os a opravy strojní části.Doplňujeme o řízení několika os a odměřování. Na přání lze doplnit i kuličkovými šrouby a řídícím systémem včetně pohonů os.