Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

SPT 16 NA

Na stroji provádíme celkovou opravu

strojní části v plném rozsahu s výměnou vadných dílců a přebroušením vodících ploch.

V rámci opravy provádíme celkovou výměnu elektroinstalace stroje včetně výměny řídícího systému, pohonů os a doplnění o bezpečnostní prvky.  Řídící systém používáme Siemens v českém dialogu. Hydraulické pohony os měníme za stejnosměrná serva typu Formic nebo digitální pohony Siemens.

Opravy provádíme výměnným způsobem.

Na provedené práce poskytujeme záruku.