Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

SPN 12 CNC

Na stroji provádíme celkovou opravu strojní části v plném rozsahu s výměnou vadných dílců a přebroušením vodících ploch. Dále provádíme celkovou výměnu elektroinstalace stroje včetně výměny řídícího systému a pohonů os. Řídící systém používáme Siemens v českém dialogu. Hydraulické pohony os měníme za digitální pohony.

Na provedené práce dáváme záruku.

Tento stroj se stal učební pomůckou pro programování na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno.