Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

FNG 32 Frézka CNC

Přestavba klasického stroje na CNC stroj. Na tomto stroji provádíme výměnu pohybového soustrojí os včetně pohonů spojek a kuličkových šroubů. Stroj doplňujeme o novou elektriku, odměřování a řídící systém.
Po provedených změnách se ze stroje stává plnohodnotná CNC Frézka.