Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

Brusky Geiger

Brusky Geiger – Na těchto strojích jsme prováděli generální opravu strojních částí, výměnu elektroinstalace, pohonů a odměřování. Vytvářeli jsme také návrh krytování strojů.
Stroje byli doplněny o bezpečnostní kryty a prvky splňující nejpřísnější bezpečnostní normy.

Stroje po uvedení do provozu jsou opatřeny Revizními zprávami a atesty, Kompletní dokumentací, Prohlášením o shodě a novými Katalogovými listy.