Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

2UD 750

2UD 750  Hrotová univerzální bruska
Na této brusce se provedla oprava kluzných ploch - ustavení do geometrie, výměna ložisek a oprava mechanizmů.
Kompletně byla vyměněna elektroinstalace.