Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

SINUMERIK 808D ADVANCED

SINUMERIK 808D ADVANCED je dokonale přednastaven, aby splňoval požadavky kladené na standardní stroje.
Spojení SINUMERIK 808D ADVANCED s měniči SINAMICS V70 a servomotory SIMOTICS S - 1FL6 zaručuje vysoký výkon systému.
Komunikace po vysokorychlostních sběrnicích mezi CNC a pohonem zajišťuje vysoký výkon při řízení polohy , což vede k vysoké přesnosti a optimálnímu řeznému výkonu. 
Prvotřídní CNC technologie otevírá jedinečný potenciál pro záákladní soustružnické a frézovací stroje.

Typické oblasti použití:
S podporou až 5 os/ vřeten je SINUMERIK 808D ADVANCED dostačující pro základní soustruhy. Díky funkci ADVANCED SURFACE a dynamickému SINAMICS V70 je SINUMERIK 808D
ADVANCED M vhodný i pro výrobu forem.

Výhody:
- Auto servo tuning(AST)
S funkcí AST lze snadno optimalizovat pohony při vysokých požadavcích na dinamiku a přesnost
- Safe Torque Off funkce (STO)
Funkce STO zabraňuje nechtěnému pohybu os (např. při otevřených dveřích pracovního prostoru)
- Polohová zpětná vazba SIMOTICS S - 1FL6 motory se dodávají s inkrementálním snímačem 2500 impulsů na otáčku, popřípadě s dvacetibitovým absolutním enkodérem.
Tím je zajištěna vysoká přesnost a optimální kvalita povrchu hotového obrobku.