Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

Revolverové hlavy typu TBMR VDI

Revolverové hlavy série TBMR VDI , pro horizontální osu. Jsou určené pro instalaci na CNC soustružnických centrech  pro automatické polohování držáků nástrojů nebo obrábění (nejen soustružení,ale také frézování,vrtání a řezání závitů)
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY :
vnitřní systém pohánění nástrojů
je poháněn pouze nástroj v pracovní poloze
automatické zajištění rotačního nástroje prostřednictvím polohovacího cyklu hlavy
nástroje jsou umístěné na disku v radiální poloze podle normy DIN 69880
každá pozice na nástrojovém disku může být osazena jak rotačním tak pevným nástrojem
spojení rotačního nástroje je uskutečněno pomocí předepjaté mnohozubové
Hirthovy spojky(bez zpětného rázu)která zajišťuje možnost realizace i obtížných 
frézovacích operací. 
nároky na elektrický interface jsou u TBMR stejné jako pro hlavu TB