Obráběcí, tvářecí a dělící stroje

Revolverové hlavy se servomotorem typu TB

Revolverové hlavy TB.. série, pro horizontální osu, rotují díky bezkartáčovým servomotorům poháněných odpovídajícím měničem.Díky této nové kombinaci dochází k extrémnímu snížení časů a plynulému polohování.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY :
revolverové hlavy řízené servomotorem
revolverové hlavy bez zdvihu čelní desky pro uchopení nástrojů
minimální polohovací časy
obousměrná rotace
doživotní mazání mechanických prvků
pružinový systém zajišťující uzavření revolverové hlavy rovněž při výpadku elektrického napětí
robustnost Hirthova věncovitého ozubení
dvě dynamické těsnění rotačního disku
snadná přístupnost k elektrickým dílům